Activiteit

U bent hier : www.brandhout-lambregts.com / Activiteit
BOSONTGINNING
  • Wat is eigenlijk bosontginning. De meeste mensen denken dat wij, als boomzager, zomaar bomen gaan omdoen om die te verkopen. Hier zit men ergens fout want het zijn de mensen die tegenwoordig bomen laten omdoen, mits een aanvraag aan de gemeente uiteraard, op privé domein. Dit kan om verschillende redenen zijn. Hetgeen hier gebeurt door privé personen is eerder kleinschalig te noemen.

  • Hetgeen wij doen in het bos zijn bomen verwijderen op aanvraag van de boswachters en zij die instaan voor het bosbeheer.
    De bomen die hier gekapt of gezaagd worden zijn bomen die ziek zijn of eventueeel zonevreemd. Dit laatste wil zeggen dat in een loofbos geen bomen thuishoren zoals de spar of de den en het zijn deze laatste die we dan ook moeten en mogen kappen van het bosbeheer. Ook bomen die in de weg staan om de uitgroei van andere bomen te bemoeilijken mogen gekapt worden. De verschillende bomen waarvan sprake worden jaarlijks door het bosbeheer aangeduid en verkocht op verkoopdagen. Tijdens deze deze dagen komen de houthandelaars hun partijen aankopen en daarna worden de bomen die kunnen gebruikt worden voor het maken van planken, fineerhout en andere mogelijkheden gekapt en naar de diverse houthandels gereden. Bomen die hiervoor niet in aanmerking komen worden dan gezaagd en verkocht als brandhout.

  • Zoals u ziet is het dus niet zomaar bomen zagen. We onderhouden eigenlijk het bos op aanraden van de boswachters die op hun beurt de verantwoordelijk hebben om de bossen mooi en gezond te houden.
HOE HET BEGON...
Het is begonnen als hulp bij de nonkel. Dit was in 1995 en toen was het alleen maar als hulp bij het eens mee gaan zagen op verplaatsing of bij het klieven. Toen hij stopte en de vraag bleef komen, dit was in 1997, ben ik dan maar alleen doorgegaan met het hout klieven en verkopen.
Hierbij is daarna, in 2000,de bosontginning en het werken in onderaanneming voor bedrijven bijgekomen. Nu werk ik dus zowel voor particulieren, bedrijven als voor mezelf. Wie dus een aanvraag doet voor het vellen en verwijderen van bomen kan steeds bij mij terecht.
HOUTINFO

Het hout dat geleverd wordt is afkomstig van verschillende bossen in Vlaanderen en de Kempen. Het wordt normaal gestort met de aanhanger op de voorhof en kan mits een meerprijs ook gestapeld worden ter plaatse. Dit laatse wordt ter plaatste al naargelang de plaats nagezien en meegedeeld. Het gestorte hout bestaat hoofzakelijk uit :

  • EIK : Dit is een sterke houtsoort die traag brand en om goed gedroogd te zijn een tweetal jaar moet liggen. Het geeft tevens en mooie vlam en veel wermte. Ons hout is één jaar, winddroog en kan reeds uitstekend gebruikt worden. Wil men een nog optimaler gebruik van eik kan men dit nog een jaar laten drogen onder zeil of afdak maar is helemaal niet noodzakellijk.

  • BEUK : Goede houtsoort die aansluit bij de eik en samen de meest verkochte houtsoort vormt voor het stoken in kachels of open haarden. Geeft een mooie vlam en tevens een lange opbrandtijd alhoewel iets korter dan de eik. De beuk wordt ook winddroog geleverd en kan onmiddellijk gebruikt worden.

  • BERK : Berkhout heeft een zeer snelle ontbranding en is makkellijk bij het onsteken van haard of kachel. Deze houtsoort geeft eveneens een mooie vlam en is ook decoratief, dankzij zijn witte schors, bij het stapellen van het hout. Door de goede verbranding geeft het ook weinig rook en is dus zeer gebruiksvriendelijk voor het rookkanaal.
HET WERKTERREIN

Zoals reeds eerder vermeld is ons werkterrein hoofzakelijk de bossen van de Kempen en Vlaanderen. We werken ook in de Ardennen maar dit in mindere mate. Eenmaal is er zelfs gewerkt geweest in opdracht in Frankrijk.

Als de bomen in het bos zijn omgezaagd, moeten deze nog verwijderd worden en langs de wegkant getrokken worden om aldaar door de vrachtwagen opgehaald te worden. Van hieruit worden ze dan getransporteerd naar het eigenlijke werkterrein.

Hier aangekomen moeten de boomstammen op lengte gezaagd, daarna geklieft en vervolgens komen ze onder de afdaken alwaar ze dus een jaartje blijven drogen alvorens ze geleverd kunnen worden.

REALISATIE
Zoals U hebt kunnen lezen in 'Hoe het begon" ben ik nu zelfstandig.
Ik had sinds +/- 2001 een stuk grond ter beschikking naast het huis van mijn vader.
Door het spijtig overlijden van de eigenaar van dit terrein en de verkoop hiervan, zelf heb ik het niet aangekocht daar dit bouwgrond was en dus veel te duur voor mijn bedrijvigheid, ben ik moeten gaan verhuizen en heb nu een hal met bijhorend terrein niet ver van mijn vorige locatie.
Foto's hiervan kan je bekijken op de fotosite. Hier worden nu de boomstammen aangeleverd, gezaagd gekliefd en eventueel verder gestokkeerd tot ze naar de klant vervoerd kunnen worden.

Ook in Rumst is er nu al een kleine hoeveelheid opgeslagen en we kunnen reeds van hieruit, indien nodig, leveren maar dan niet in zo'n hoeveelheden als vanuit Wortel. We proberen dus bij te blijven en te wijzigen om de klant zoveel als mogelijk terwille te zijn.
Tot eind 2007 hebben geleverd met een gesloten camionette en een aanhangangwagen met een volumecapaciteit van 3,5m³ gestort brandhout. We hebben nu een klein vrachtwagentje van 4,5ton aangekocht zodat we nu het dubbele kunnen leveren dan voorheen. We hebben het wagentje zo klein mogelijk gehouden om het aanleveren bij partikulieren zo comfotabel mogelijk te houden en aldus zover als mogelijk op de oprit of zo dicht mogelijk bij de plaats te kappen waar het hout moet gestapeld worden.

Ook hebben we eind 2007 twee nieuwe kliefmachines aangekocht om het klieven in betere omstandigheden te kunnen laten plaatsvinden. Het is een machine van 30ton en een van 9ton. We hopen dus de klant met deze nog beter van dienst te zijn.

 

Brandhout Lambregts - Leemstraat 3 - 2840   Rumst - GSM : 0495/ 256 411